Juhani Räisänen Kuka? MUU ry:n puheenjohtaja Taiteilija Taiteen tohtori Kuulumisia


Taiteilijajärjestö MUU

MUU ry:n hallituksen puheenjohtaja

Toimin taiteilijajärjestö MUU ry:n puheenjohtajana vuodesta 2021 lähtien.

TAITEILIJAJÄRJESTÖ:
Vuodesta 1987 lähtien toiminut MUU ry on valtakunnallinen monitaidejärjestö, joka edustaa ja edistää Suomessa uusia kuvataiteen muotoja. MUU tukee taiteilijoiden ammatti-identiteettiä, työskentelyä, koulutusta ja verkostoitumista sekä toimii kulttuuripoliittisena vaikuttajana.

MUUssa oli vuoden 2022 lopussa 708 jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärä on yli kaksinkertaistunut 2000-luvun aikana. Järjestön kasvu kertoo ennen kaikkea uusien nykytaiteen alojen kehityssuunnasta. Suomen Taiteilijaseuran viidestä ammattitaiteilijoita edustavasta kuvataidejärjestöstä MUU on tällä hetkellä toiseksi suurin jäsenjärjestö. Suomen Mediataideverkosto ry:n jäsenjärjestöistä MUU on suurin mediataiteilijoita edustava taiteilijayhdistys.

MUU HELSINKI NYKYTAIDEKESKUS:
MUU Helsinki nykytaidekeskus Kaapelitehtaalla on kansainvälinen nykytaiteen uusien alueiden projektitila ja keskus, joka palvelee taiteilijoita yli taiteiden välisten rajojen. Erilaisiin käyttötarkoituksiin muuntautuva 160 m2 tapahtuma- , näyttely- ja koulutustila, jossa on kuuden metrin huonekorkeus ja hyvä tekninen varustus, tarjoaa puitteet vaativimpiinkin teoksiin ja projekteihin.

MUUn Kaapelitehtaan tilan remontin ja laajennuksen myötä tapahtunut muutto 2020-21 keskitti MUUn näyttely- ja tapahtumatoiminnan uusiin, laajennettuihin tiloihin. Uudella nimellä vuoden 2021 alussa avattu tila, MUU Helsinki nykytaidekeskus, on kaikkien saavutettavissa ja esteetön tapahtumatila monimuotoiselle toiminnalle. Tarvittaessa tapahtumia voidaan laajentaa Kaapelitehtaan muihin tiloihin. Nykytaidekeskus mahdollistaa nimensä mukaisesti laaja-alaista taidetoimintaa, jota kohti tämän tilan myötä on nyt mahdollista suunnata. Tila on korkea, avoin ja valoisa. Helposti saavutettava ja esteetön tila sijaitsee Kaapelitehtaalla, keskellä monimuotoista ja myös suuren yleisön suosimaa tapahtumatarjontaa. MUUn tapahtumatarjonta on jo laajentunut uusille alueille, tuottaen muun muassa matineakonsertteja sekä lapsille ja ikäihmisille suunnattuja tapahtumia.

MUU ry:n toiminta on kokeilevaa ja tuottaa jatkuvasti uusia tapoja esittää taiteellista työtä. Yhdistys tukee taiteellisen työn monipuolisuutta ja taiteilijoiden ammatillista kehitystä järjestämällä mm. koulutuksia ja muuta ammattia edistävää toimintaa. Rakentamalla valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja tuottamalla tapahtumia eri puolille Suomea ja maailmaa MUU ry tavoittaa monipuolisia yleisöjä. Samalla näyttely- ja tapahtumatoiminnassa pyritään helpottamaan eri yleisöjen mahdollisuutta nauttia kulttuurista, esimerkiksi pitämällä tapahtumat maksuttomina ja toimimalla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

MUU ry on merkittävä toimija suomalaisessa kuvataiteen kentässä, se edustaa ja edistää ajankohtaista taidetta sekä avaa ovia uusille taiteenlajeille ja toimintatavoille taiteilijoiden keskuudessa. MUU ry kokoaa yhteen hajanaisen muiden taiteilijajärjestöjen ulkopuolisen kuvataiteen kentän sekä edistää välineiden moninaisuutta ja välinevapautta.