Muistelut >

Muisteluita ja muita tekstejä

       (Valitse vasemman reunan valikosta henkilö ja hänen tarinansa)

Ihmisen elämä näyttää omasta näkökulmasta erilaiselta kuin muiden silmin. Kirjalijat ovat kerronnan ammattilaisia, mutta myös tavalliset ihmiset osaavat kertoa itselleen elämäntarinan. Margaretalle keskusteleminen ja muisteleminen oli tärkeämpää kuin asioiden kirjoittaminen paperille. Hän muisti uskomattoman hyvin vanhoja asioita ja piti mielessä sukulaisten vaiheita. Pauli oli kiinnostunut ihmisistä, mutta innostui vasta elämänsä loppupuolella kirjoittamaan ajatuksiaan muistiin.

Margaretalta on tallella kaksi pitkää, haastatteluista koottua tarinaa. Margareta halusi juuri ennen kuolemaansa muistella elämäänsä ja sukulaisiaan. Hänen eläväinen kertomuksensa välittyy tekstiksi muokattuna vain osittain, joten tarjolla on myös haastatteluäänitteet. Näiden lisäksi Margaretan papereiden joukosta löytyi oppikoulun päättötyön tapainen kirjoitelma vuodelta 1935. Siinä hän käy läpi siihen astisen elämänsä vaiheita humoristisessa sävyssä.

Pauli innostui viimeisinä vuosinaan kirjoittamaan muisteluita. Leskeksi jäätyään hän kävi täsmälliseen tyyliinsä läpi omaa elämäänsä, mutta kirjoitti myös Margaretasta ja sukulaista. Erityissijalla ovat Paulin pienet muistelut lapsuuden ajalta Viipurista 1930-luvulta.

Margaretan ja Paulin muistelut ja kirjoitukset on julkaistu lähes sellaisenaan, ikäänkuin autenttisina todistuksina tämän sukupolven elämästä itsenäisen Suomen kasvukipujen keskellä.

Margaretan ja Paulin omien kirjoitusten lisäksi saatavilla on Paulin lapsuudenystävän Kauko Hörkön muisteluita Viipurin ajoilta, sekä Paulin Heikki-veljestään kirjoitettu muistoteksti.


PAULIN PÄÄSTöTODISTUS KAUPPAOPISTOSTA VUODELTA 1946